Produktbrochurer

 De følgende brochurer og løsblade er alle gemt som PDF-filer. Det er derfor nødvendigt, at du har Acrobat Reader på din computer - ellers kan du ikke åbne dokumenterne. Acrobat Reader er et gratis program, som du frit kan hente via Adobes hjemmeside.

- - - - - - - - PE Trykrør: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PE Trykrørsystemer - Produktoversigt og brugervejledning

Fusamatic - Automatisk elektrosvejsesystem, Produktoversigt etc.

WehoSlurry - Særdeles slidstærkt sytem til transport af slibende materialer (løsblad)


WehoAntistatic - Effektiv løsning til transport af brændbare stoffer (løsblad)


- - - - - - - - Regn- og spildevand: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Håndtering af regnvand - Regnvandsbassiner - designede løsninger med Weholite

Afløbsregulering - KWH WaReg afløbsregulator til effektiv styring af afløbsmængde 
                             i regn- og spildevandssysmeter

Weholite - Det unikke letvægtrørsystem fra KWH Pipe: Rør, brønde og tanke.
                 Det lette valg til den stærke løsning. Konstruktionsbeksrivelse,
                 dimensioner, tilbehør m.v.

Regnvandskassetter - Systemer til store anlæg


Regnvandskassetter - For den enkelte grundejer


Nedsivningsanlæg - Alt om nedsivningsanlæg, bundfældningstanke, samletanke,

                                produktoversigt m.v.


Pumpebrønde - Komplet program af KWH pumpebrønde


Brønde og tanke - Udformes efter individuelle mål på eget produktionsværksted


Wehonal - PP og PVC: Afløb i jord

Renseanlæg - Behandling af spildevand i åbent land (WehoMini og WehoPuts)


WehoPuts Milk - Rensning af spildevand - specielt fra landbrug med malkekvæg


- - - - - - - - Diverse: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Præisolerede rør og fittings - Rørledninger til ekstra kolde forhold


ProShop - Udlejning af værktøj. (Åbner i A5 format)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Du kan naturligvis få samtlige brochurer / løsblade tilsendt som trykt eksemplar - du skal blot kontakte Salgsafdelingen på telefon 46 40 53 11.